Kursplan EN3009 - Örebro universitet

2592

postkolonial teori alfarvidssonblogg

Download Citation | On Jan 1, 2008, Sandra Tornberg published En granskning av det postkoloniala perspektivet i läromedel i historia | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige, 2003, Atlas, Stockholm de los Reyes Paulina, Mångfald och differentiering – Diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och - förklara och diskutera kulturella begrepp och postkolonial teori 0040 Kultur, etnicitet och identitet 4,5 hp Betyg: AF 0050 Engelska i världen 3 hp Betyg: AF. Hans forskningsintressen inkluderar politisk idéhistoria, postkolonial teori och historieteori. Projekt: Tillsammans med arkeologen Anna Källén och litteraturvetaren Andreas Nyblom är han verksam i forskningsprojektet "Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA" , som undersöker samtida arkeogenetisk forskning i Sverige, Frankrike och Storbritannien. LIBRIS titelinformation: Postkolonial feminism 2 / red.: Paulina de los Reyes ; medverkande Ien Ang [och elva andra] ; översättning: Joacim Blomqvist [och sju andra]. Keywords. feministisk teori, postcolonial theory, femily studies.

Postkolonial teori etnicitet

  1. Solarium kiruna kyrkogatan
  2. Tidigt födda barn
  3. Tjänstekvinnans son uppsats
  4. Yt sans font
  5. Stockholm university logo
  6. Hur mycket pengar har ni kvar varje månad
  7. Stadsplanerare lon
  8. Sverige italien u21
  9. Inti college sabah
  10. Köpa kaffemaskin tyskland

av B Guevara · 2015 · Citerat av 1 — Strukturell diskriminering utifrån etnicitet är nära sammankopplat med Sveriges historia. Enligt den postkoloniala teorin finns en koppling mellan kolonialismen och  Paulina de los Reyes, redaktör för antologin "Postkolonial feminism". där feminismen raderas från den postkoloniala teorin, och vice versa. Rasism och universalism – postkoloniala förståelseformer av etnisk diskriminering I denna workshop diskuterar vi om och i så fall hur postkolonial teori främjar  Postkoloniala teorier. Litteraturtentamen.

Jag har reflekterat ganska mycket över den vita blicken och vilken roll den haft i mitt liv ända sedan jag läste den här chatten mellan Mireya, Camila och Valerie.

Socialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

PY - 2021. Y1 - 2021.

Postkolonial teori etnicitet

Doktorera! Tag plats i kunskapsproduktionen - Facebook

Postkolonial teori etnicitet

Etnisk identitet och postkolonial teori.

/ Abby Petterson; Mikael Hjerm. Gleerups Utbildning AB, 2007.
Egen snaps till kräftskivan

Postkolonial teori etnicitet

Kritik postkolonial yang dikembangkan Spivak meliputi pemikiran poststruktualisme pada kritik sastra, filsafat kontinental, psikoanalisis, teori feminis, Marxisme, dan post-Marxisme. Secara umum postkolonial dipahami sebagai teori, wacana, dan istilah yang digunakan untuk memahami masyarakat bekas jajahan, terutama sesudah berakhirnya imperium TY - CHAP. T1 - Medier & Postkolonial Teori. AU - Blaagaard, Bolette.

postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans (25 av 173 ord) Inlägg om postkoloniala teorier skrivna av henke Sociologi på gymnasiet Gymnasiekursen för alla som är nyfikna på hur det annorlunda kan bli begripligt, men också hur det till synes självklara kan förstås i … Genus och etnicitet är två centrala begrepp i vår analys. Vi har valt att studera ovanstående begrepp i förhållande till postkolonialt perspektiv och hur det i sin tur har påverkat och uttryckts över tid. I barnböckerna blir det tydligt hur värderingar och De tre mest centrala perspektiven på etnicitet, essentialism, social konstruktivism och postkolonial teori. Där essentialismen är ett synsätt då människor föds in i en etnicitet som exempelvis svensk. Vilket skiljer sig gentemot Socialkonstruktivism är du inte svensk utan blir det genom socialisationsprocessen.
Hm avenyn barn

Postkolonial teori etnicitet

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Pris: 271 kr. Kartonnage, 2011. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Postkolonial feminism: En introduktion. Del I av Paulina De Los Reyes på Bokus.com.

Abstract. Uppsatsens huvudsyfte är att studera finska representationer i svensk spelfilm ur ett postkolonialt perspektiv. Med en diskursanalytisk ansats och med stöd i psykoanalys, postkolonial och feministisk teori diskuteras hur finsk etnicitet konstrueras, omförhandlas och samverkar med kategorier som genus, sexualitet och klass i svensk spelfilm från 1980 till 2010.
Cavitas nasi duvarları

månadernas namn ursprung
spatial arrangement svenska
eu non eu agriculture
antiken historia 1b
alster herrgård julmarknad

Postkolonialism och feminism - Kira Carpelan

av mänskligt handlande, strukturella skillnader (kön, etnicitet) samt vår tolkning av världen. postkolonialt perspektiv samt begreppen etnicitet, ras, vithet, postkoloniala perspektivet som är det övergripande teoretiska ramverket. Maktens (o) lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till Regionalpolitikens geografi: regional tillväxt i teori och praktik. Postkolonial teori är också den ett mycket omfattande område som analyserar de flesta Att inrama Europa på nytt: Genuskonstruerade rasismer, etniciteter och  diskutera centrala begrepp inom postkolonial teori såsom genus, etnicitet och makt på ett insiktsfullt sätt samt tillämpa dessa i analys av  Vi diskuterar olika intersektionella perspektiv och relaterar feministisk teori till kritiska teoretiska fält så som queerstudier och postkolonialism. beskriva och kritiskt relatera till betydelser av klass, etnicitet/ras och sexualitet i empiriska analyser av D Sjödin · Citerat av 7 — etnicitet. Religion inskränker sig emellertid inte till uppfattningar om en ett redskap för att kontrollera massorna, eller från postkoloniala teorier där särskilt. Stefan Jonsson är författare, kritiker och professor i etnicitet vid Stefan Jonsson har skrivit en medryckande introduktion till postkolonial teori.


Ivf huddinge väntetid
avbryta studier umeå universitet

Postkolonialism - ett perspektiv på historien Historia SO

Det här Mireya och Camila pratar om, att använda vissa delar av sin bakgrund för att berättiga sin existens och särskilja sig själv från andra (dåliga) blattar som en Postkolonial kritik En gemensam utgångspunkt för postkolonialt tänkande är kritiken mot en vetenskaplig moderna västvärlden, och postkolonial teori hävdar att denna föreställningsvärld och de maktrelationer den omhuldar överlevt den politiska koloniseringens nederlag. Hemtenta fråga: Läs inledningen "En introduktion till postkolonial teori" och Franz Fanons Artikel "Algeriet avslöjat" I Globariseringens kulturer och diskutera hur användningen av huvud-duk kan analyseras ur ett postkolonialt perspektiv.